Full koll på alla resor

Vår elektroniska körjournal digitaliserar pappersarbetet och uppfyller alla krav från Skatteverket.
Inget mer papper och penna!

ENKELT OCH SMIDIGT

Tryggt integritetsskydd

Föraren ska inte behöva känna sig övervakad med vår produkt. Genom ett smidigt integritetsskydd bestämmer föraren själv vad som ska vara synligt för administratören.

Full koll för arbetsledaren

Från vår adminvy kan du i realtid enkelt se var bilarna befinner sig, överblicka rutter och planera arbetsdagen.

Privata och tjänsteresor

Med ett svep ändrar du enkelt i appen om resan är privat eller i tjänst.

Automatisk registrering

Vår enhet skriver hela körjournalen åt dig med minimal handpåläggning från föraren. Datan sammanställs och lagras åt dig och är alltid lättillgänglig för både förare och ekonomiavdelning.

Enkel in- och utcheckning

Om ni har poolbilar eller olika förare på era bilar kan föraren enkelt logga in och ut från fordon via appen.

Stopp- och restider

Använd körjournalen som ett underlag till tidrapportering samt fakturering. Här ser ni exakt hur länge ni varit hos varje kund och även hur lång tid resan tog.

Körjournal

Slipp det tidskrävande momentet och låt Trackson göra jobbet åt dig. Du får en korrekt ifylld körjournal och kan istället fokusera på ditt arbete.

Karta

Överblicka er fordonsflotta i realtid och se utförda rutter bakåt i tiden. Se vem som är närmast ett nytt uppdrag, effektivisera arbetsdagen och öka servicen åt era kunder.

Arbetstidsschema

Minimera handpåläggningen kring val av privat eller tjänsteresa genom arbetstidsscheman för föraren och organisationen.

Platser

Märk ut platser och sätt upp regler.
Är ärendet privat eller i tjänst?
Vår enhet vet var den har varit, var den har anlänt och automatiserar benämningen av resornas syften.

Mina fordon

Få överblick över fordonsflottan på ett enkelt och smidigt sätt. Överblicka och mät användandet av varje fordon för att optimera flottan..

Larm

Larm kan aktiveras när en enhet rör sig utanför arbetstid, lämnar/anländer till en plats, utsätts för krasch m.m. Med hjälp av dessa kan du ha koll på att anställda kommer säkert hem.

Ekonomi

Infrastrukturavgifter, milersättningar och bilförmåner att hålla koll på? Använd våra rapporter som löne- eller faktureringsunderlag.

Organisation & Användare

Administrera vilka förare som ska ha tillgång till vilka bilar och vilka fordon som tillhör vilken organisation. Full koll på vilka fordon som tillhör vilken organisation och vilket kostnadsställe.

Trackson körjournal

Lorem ipsum

Tracksons digitala körjounal